14.05.2017.escrit per marc

Ha de tenir la teva empresa un perfil a les Xarxes Socials?

La gent cada vegada més està present a les Xarxes Socials (principalment Facebook, Instagram i YouTube), aquest és el principal motiu pel qual la teva empresa hauria d’estar present a aquestes xarxes, hem d’estar on estan els nostres clients i usuaris.

Un 53% de les empreses va utilitzar activament les xarxes socials per aconseguir nous clients.

Si volem arribar als nostres potencials consumidors, hem d’adaptar la nostra estratègia als seus hàbits. Si ara la tendència són les xarxes socials, hi hem d’estar presents.

Guanyar visibilitat, posicionar la nostra marca i millorar la reputació.

Si tenim un perfil magnífic però ningú ho veu, no val per a res. Cal sortir a buscar les visites i els seguidors. Per fer això es poden realitzar campanyes de pagament, convidar a tots els nostres contactes a seguir-nos i fer que ho recomanin als seus. Aquesta és la millor via de créixer exponencialment. Potser no generarà vendes directes, però sí d’indirectes i millorarà la nostra reputació.

Un altre motiu per estar present a aquestes xarxes és que si la nostra competència ja hi és, va guanyant seguidors, va posicionant la seva marca i generant una influència que nosaltres no estem tenint en compte.

Un perfil a les Xarxes Socials és suficient presència a Internet per a la meva empresa?

No tothom està present a les Xarxes Socials, i els cercadors com Google segueixen sent una de les principals fonts de les quals es poden rebre visites a Internet. És per això que la teva empresa ha de tenir una web, tant per assegurar la seva presència a la Xarxa, com millorar-ne la seva imatge.

Per resumir, la teva empresa hauria de tenir un perfil a les principals Xarxes Socials, sempre assesorats per un expert per tal de ser el màxim d’efectius, i recordar sempre, que tenir un perfil a aquestes xarxes no ho és tot.